J.XN-36 自流井邮政局加盖“中华人民邮政代用”邮票

J.XN-36 自流井邮政局加盖“中华人民邮政代用”邮票
1949年12月28日。自流井邮政局。木戳手盖。中华邮政孙中山像改作银圆基数邮票、单位邮票和印花税票改作银圆基数邮票。人民币。
(1)黑字/ 1分,浅绿。
(2)黑字/ 20分,浅蓝。
(3)黑字/ 0.5分/ 50000元,蓝。
(4)黑字/ 红5分/ 1000元,深蓝。
(5)黑字/ 黑5分/ 20000元,桔黄。
(6)黑字/ 黑2角/ 1000元,红。
*(7)黑字/ 黑1元/ 50元,灰。
(8)黑字/ 黑“平信”/ 50000元,深蓝。
注:两枚木戳并列加盖,字体略有差异。部分票上加盖“自流井”。
  1. 没有评论

  1. 没有通告