J.HD-78 太湖邮政局加盖“人民邮政 暂作”改值邮票

J.HD-78 太湖邮政局加盖“人民邮政 暂作”改值邮票
1949年4月7日。太湖邮政局。木戳手盖。中华邮政各版孙中山像邮票、一次中央版印花税票改作金圆改值邮票和大业版印花税票。银圆。
(1)黑5分/ 黑1角/ 2角5分,棕。
(2)黑5分/ 黑1角/ 1元,绿。
*(3)黑5分/ 黑1角/ 70元,紫。
(4)黑5分/ 红5角/ 20元,蓝。
(5)黑5分/ 黑5角/ 20元,红。
*(6)红5分/ 黑5元/ 500元,灰棕。
*(7)黑5分/ 黑8元/ 30000元,棕。
(8)黑5分/ 20000元,玫红。
(9)黑5分/ 红2元/ 50元,深蓝。
注:1950年2月9日停售。
  1. 没有评论

  1. 没有通告